Zbiory
Dział Fotografii

Zima

Autor nieznany

1969 r.

Zbiory Działu Fotografii – MMTy/F/109 album
Dar

Fotografia przedstawia ulicę Feliksa Dzierżyńskiego (obecnie Grota Roweckiego). Na zdjęciu ulica kończy się po drugiej stronie mostu nad wykopem kolejowym. W głębi widoczne pola, na których w przyszłości powstaną osiedla M i N.

Według koncepcji urbanistycznej Tychów, opracowanej przez Kazimierza Wejcherta, generalnego projektanta, ulica Feliksa Dzierżyńskiego stanowiła jedną z ulic czworoboku wyznaczającego centrum miasta.
Zdjęcie pochodzi z albumu rodzinnego Hanny Adamczewskiej i Kazimierza Wejcherta przekazanego w darze do Muzeum.

Barbara Kopia