Zbiory
Pocztówki z podróży 1918–2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1957

Rozpoczęcie roku szkolnego 1957/1958 w Szkole nr 1. Na zdjęciu bracia Stefan i Jan. Do pierwszej klasy idzie Stefan (z lewej), Jan jest już uczniem trzeciej klasy.
Wraz z rodzicami Anną i Józefem oraz roczną siostrą Elżbietą przeprowadzili się do Tychów z Murcek w 1956 roku. Zamieszkali przy ulicy Budowalnych.