Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Kosmosonda

Stefan Borzęcki

1975 r.

Odlew gipsowy malowany, 35 x 22 x 30 cm
Zbiory Działu Sztuki – MMTy/Sz/517
Dar

Projekt rzeźby plenerowej dla miasta Tychy (wykonany w ramach współpracy krakowskiej ASP z Tyską Spółdzielnią Mieszkaniową „Oskard”) pt. Kosmosonda. Rzeźba będąca artystyczną kreacją formy tytułowego statku kosmicznego. Abstrakcyjną kompozycję usytuowaną na prostopadłościennym cokole tworzą płynne, łukowato powyginane bryły, przenikające się z cylindrycznymi, pustymi przestrzeniami. Całość jest wykonana z gipsu pokrytego szarą farbą, która zbliża kolorystycznie projekt do wykonanej z betonu formy ostatecznej. Brak sygnatury. Rzeźba wg. tego projektu została zrealizowana na tyskim osiedlu D w 1975 roku.

Stefan Borzęcki urodził się 9.04.1930 r. w Sromowcach Niżnych. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W latach 1955-1961 studiował w krakowskiej ASP. Wpierw na Wydziale Rzeźby (w pracowniach prof. Stanisława Popławskiego i Jerzego Bandury), a następnie w Studium Konserwacji Dzieł Sztuki (w pracowni prof. Józefa Dutkiewicza). W 1961 r. uzyskał dyplom z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej. Od ukończenia studiów był związany z macierzystą uczelnią – wpierw z Wydziałem Architektury Wnętrz, a następnie, od 1970 r. z Wydziałem Rzeźby, gdzie przez wiele lat prowadził dyplomującą pracownię rzeźby. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1972-1978 i 1988-1991 był dziekanem Wydziału Rzeźby, a w latach 1978-1981 prorektorem Akademii Sztuk Pięknych. Tworzył przede wszystkim w drewnie. Na jego bogaty dorobek artystyczny składają się: realizacje pomnikowo-plenerowe i sakralne, cykle rzeźbiarskie, portrety, reliefy oraz medale. Zajmował się również konserwacją. Jest twórcą dwóch rzeźb plenerowych w przestrzeni Tychów – Kosmosondy na osiedlu D (1975) oraz Kosmolotu II na osiedlu M (1979). Artysta jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: 1982, 1991 i 1999 – nagrody I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne. Zmarł 6.12.2015 r.

Patryk Oczko