Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Młyn w Łopusznej

Stanisław Gadomski

1955 r.

MMTy/Sz/441
Drzeworyt, 14 x 18,8 cm
Dar

Grafika w formie leżącego prostokąta przedstawia pejzaż wiejski z drewnianym budynkiem o dwuspadowym dachu krytym gontem. Jest to młyn, z którego krótszej ściany opada strumień wody. Na pierwszym planie niewielki pagórek i dwa drzewa przesłaniające nieco budynek. W głębi za młynem po lewej dalsze drzewa a po prawej dwa drewniane budynki, za którymi wznoszą się łagodne pagórki. Sygn. w p.d. narożniku poniżej odbitki: „St. Gadomski 1955”, w l.d. narożniku poniżej odbitki: „Młyn w Łopusznej”.

Stanisław Gadomski urodził się w 1929 roku w Sosnowcu, do 1939 roku mieszkał w Brzezinach. Lata II wojny światowej spędził w Milanówku pod Warszawą. Był członkiem „Szarych Szeregów”. W 1945 roku powrócił do Sosnowca, gdzie ukończył gimnazjum. Następnie uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, po czym studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (historia sztuki). Po studiach związał się na stałe ze Śląskiem. Podjął pracę grafika w miejscowych wydawnictwach, nieco później także pracę fotoreportera. Przez 20 lat (do czasu przejścia na emeryturę) kierował działem fotoreportażu w redakcji tygodnika „Panorama”. Zmarł w 2013 roku.

Patryk Oczko