Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Projekt rzeźby plenerowej dla Tychów

Stefan Borzęcki

ok. 1979 r.

MMTy/Sz/518
gips, odlew, wym. 39 x 8 x 14 cm
Dar

Projekt rzeźby plenerowej dla miasta Tychy (wykonany w ramach współpracy krakowskiej ASP z Tyską Spółdzielnią Mieszkaniową „Oskard”) przedstawiający umieszczone na prostopadłościennym cokole ludzkie sylwetki, które wzbijają się ukośnie w powietrze. Postaci mają wrzecionowate kształty, detale anatomiczne są uogólnione i sprowadzają się właściwie tylko do lekko wyodrębnionych głów oraz złożonych w górze rąk. Dynamiczny układ ukośnie zakomponowanych postaci kontrastuje z jasną geometrią cokołu. Podobnie oddziałuje zestawienie form – organicznych, antropomorficznych kształtów z prostymi płaszczyznami podstawy. Projekt jest inspirowany tematyką kosmiczną. Nie został zrealizowany w przestrzeni miasta. Brak sygnatury.

Stefan Borzęcki urodził się 9.04.1930 r. w Sromowcach Niżnych. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W latach 1955-1961 studiował w krakowskiej ASP. Wpierw na Wydziale Rzeźby, a następnie w Studium Konserwacji Dzieł Sztuki. W 1961 r. uzyskał dyplom z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej. Od ukończenia studiów był związany z macierzystą uczelnią – wpierw z Wydziałem Architektury Wnętrz, a następnie, od 1970 r. z Wydziałem Rzeźby, gdzie przez wiele lat prowadził dyplomującą pracownię rzeźby. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1972-1978 i 1988-1991 był dziekanem Wydziału Rzeźby, a w latach 1978-1981 prorektorem Akademii Sztuk Pięknych. Tworzył przede wszystkim w drewnie. Na jego dorobek artystyczny składają się: realizacje pomnikowo-plenerowe i sakralne, cykle rzeźbiarskie, portrety, reliefy oraz medale. Jest twórcą dwóch rzeźb plenerowych w przestrzeni Tychów – Kosmosondy na osiedlu D (1975) oraz Kosmolotu II na osiedlu M (1979). Artysta jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: 1982, 1991 i 1999 – nagrody I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne. Zmarł w 6.12.2015 r.

Patryk Oczko