Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Projekt rzeźby plenerowej Zdobywcom przestrzeni

Jerzy Nowakowski

1978 r.

Odlew gipsowy częściowo malowany i patynowany, 39 x 27 x 27 cm
Zbiory Działu Sztuki – MMTy/Sz/521
Dar

Projekt rzeźby plenerowej dla Rzeszowa pt. Zdobywcom przestrzeni. Główny element kompozycji tworzą dwie pomalowane na srebrno półkule, przenikające się z patynowanymi na zielono skrzydłami. Podstawę stanowi pomalowany na srebrno, zbliżony do prostopadłościanu cokół, który nieznacznie rozszerza się ku górze. Całość spoczywa na naturalnie białej, gipsowej płycie. Brak sygnatury. Projekt został zrealizowany w Rzeszowie.

Jerzy Nowakowski urodził się 1.01.1947 r. w Przemyślu. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1965-1971 studiował na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP. Uczęszczał do pracowni profesorów Mariana Koniecznego i Jacka Pugeta. W 1971 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni doc. Wandy Ślędzińskiej, po czym związał się zawodowo z Wydziałem Rzeźby macierzystej uczelni. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1981-1984 i 1987-1990 był prodziekanem, a w latach 1990-1996 dziekanem Wydziału Rzeźby. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich ASP w Krakowie. Od ukończenia studiów równolegle i nieprzerwanie uprawia rzeźbę, medalierstwo oraz malarstwo. Jest twórcą dwóch rzeźb plenerowych w przestrzeni Tychów – Doznań kosmicznych na osiedlu D (1975) oraz formy abstrakcyjnej na osiedlu M (1979). Swój dorobek artystyczny prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz poza jego granicami. Ma na swoim koncie wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń artystycznych, m.in.: 1975 – I nagroda w konkursie na medal dla uczestników FIDEM w Krakowie; 1978 – Grand Prix na wystawie „Rzeźba Roku ’77”; 1981 – złoty medal Giacomo Manzu na V Międzynarodowym Biennale Dantego w Rawennie; 2004 – „Złoty Laur” za „Mistrzostwo w Sztuce Rzeźbienia” przyznawany przez Fundację Kultury Polskiej; 2010 –
Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Patryk Oczko