Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Rok na Podhalu – przedwiośnie

Stanisław Gadomski

MMTy/Sz/343; drzeworyt; wymiary: 16,5 cm x 21,5 cm; zakup

Grafika w formie leżącego prostokąta przedstawia pokryty resztkami śniegu pejzaż górski. Na pierwszym planie opadające w dół zbocze, na którym znajdują się drewniane, niskie zabudowania z dwuspadowymi dachami, krytymi gontem. Dalej, aż po horyzont, wznoszą się kolejne wzgórza o dość łagodnych zboczach, na których gdzieniegdzie rozrzucone drzewa o bezlistnych konarach i kępy sosen. Nad całością góruje niebo z przetaczającymi się chmurami. Brak sygnatury.

Stanisław Gadomski urodził się w 1929 roku w Sosnowcu, do 1939 roku mieszkał w Brzezinach. Lata II wojny światowej spędził w Milanówku pod Warszawą. Był członkiem „Szarych Szeregów”. W 1945 roku powrócił do Sosnowca, gdzie ukończył gimnazjum. Następnie uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, po czym studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (historia sztuki). Po studiach związał się na stałe ze Śląskiem. Podjął pracę grafika w miejscowych wydawnictwach, nieco później także pracę fotoreportera. Przez 20 lat (do czasu przejścia na emeryturę) kierował działem fotoreportażu w redakcji tygodnika „Panorama”. Zmarł w 2013 roku.

dr Patryk Oczko