Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Słonie

Stanisław Gadomski

1955 r.

linoryt, 28 x 34,3 cm
Zbiory Działu Sztuki – nr inw. MMTy/Sz/344
Zakup

Grafika w formie leżącego prostokąta przedstawia trzy słonie – dwa dorosłe i jednego młodego. Od lewej zwierzę dorosłe w pozycji 3/4 zwrócone w prawą stronę, pośrodku słoń młody w ujęciu profilowym z lewego boku. Po lewej słoń w ujęciu 3/4 od tyłu, którego przednia partia ciała przesłonięta jest przez pozostałe zwierzęta. Podłoże zaznaczone w formie poziomych nieregularnych linii. Grafika sygn. poniżej p.d. narożnika odbitki: „St. Gadomski 1955”, poniżej l.d. narożnika: „Słonie”.

Stanisław Gadomski urodził się w 1929 roku w Sosnowcu, do 1939 roku mieszkał w Brzezinach. Lata II wojny światowej spędził w Milanówku pod Warszawą. Był członkiem „Szarych Szeregów”. W 1945 roku powrócił do Sosnowca, gdzie ukończył gimnazjum. Następnie uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, po czym studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (historia sztuki). Po studiach związał się na stałe ze Śląskiem. Podjął pracę grafika w miejscowych wydawnictwach, nieco później także pracę fotoreportera. Przez 20 lat (do czasu przejścia na emeryturę) kierował działem fotoreportażu w redakcji tygodnika „Panorama”. Zmarł w 2013 roku.

Patryk Oczko