Zbiory
Dział Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych

Ulica Kościuszki – Stare Tychy (2002)

Eryk Pudełko

MMTy/Sz/475; akwarela; wymiar: 20 x 30 cm; dar

Akwarela w formie leżącego prostokąta przedstawia pejzaż Starych Tychów – perspektywę ulicy Kościuszki z przylegającymi do niej z obu stron budynkami oraz ogrodem na pierwszym planie z prawej. Ulica w większej części jest zacieniona, dopiero w głębi, na wysokości Rynku rozświetlają ją promienie zachmurzonego słońca. W oddali, w centrum kompozycji widać wysoką wieżę kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Sygn. p.d.: E. Pudełko.
Na odwrocie, na oprawie, papierowa metryka w formie leżącego prostokąta z zapisem: „Eryk Pudełko / 50–lecie pracy artystycznej / Ulica Kościuszki – Stare Tychy / akwarela, 20 x 30 cm, 2002 r.”; na lewo od zapisu reprodukcja rysunku E. Pudełki. Nad metryką pieczęć w formie stojącego prostokąta – jej górną część stanowi reprodukcja rysunku E. Pudełki (identycznego jak na metryce), poniżej zapis: „Eryk Pudełko / 50-lecie pracy artystycznej / 1961–2011 / Galeria »Obok« […]”.
Eryk Pudełko urodził się w 1936 r. w miejscowości Chybie–Zamachy na Śląsku Cieszyńskim. W latach 1955–1961 studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczęszczał do pracowni prof. prof. Leona Dołżyckiego, Aleksandra Raka, Rafała Pomorskiego i doc. Bogusława Góreckiego. Od 1961 r. współpracował z wydawnictwami „Śląsk” i WAG w zakresie projektowania wydawniczego. W latach 1963–1973 był członkiem Grupy „Arkat”. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem, projektowaniem graficznym oraz wystawiennictwem.

dr Patryk Oczko