Stanisław Gadomski / Barbara Kubska. Strój ludowy w Polsce z śląskim suplementem

Album


Muzeum Miejskie w Tychach otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydawnictwo „Polski strój ludowy ze śląskim suplementem” w ramach projektu zgłoszonego do programu Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycyjna.

Projekt zakłada ponowną publikację „Strój ludowy w Polsce” zawierającą fotografie strojów ludowych z obszaru całej Polski, autorstwa Stanisława Gadomskiego. Zbiór tych fotografii znajduje się w posiadaniu Muzeum Miejskiego w Tychach. Planowane wydawnictwo zostanie poszerzone o „śląski suplement”, fotografie współcześnie wykonane, obrazujące wybrane odmiany strojów z regionu Górnego Śląska i ziem sąsiednich. Fotografie wykona Barbara Kubska, fotograf z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w czasie zorganizowanych sesji zdjęciowych. Dzięki współpracy z Muzeami w Katowicach, Opolu, Raciborzu, Bielsku-Białej, Częstochowie oraz z zespołami regionalnymi udostępnione zostały do fotografowania oryginalne stroje z lat międzywojennych i okresu późniejszego.
Zaplanowano przygotowanie i zrealizowanie pięciu sesji zdjęciowych przez powołany zespół, składający się z fotografika – Barbary Kubskiej, etnografa ­ Krystyny Pieronkiewicz-Pieczko, asystentów, obsługę techniczną fotografa oraz modelki.
W przygotowywanym wydawnictwie oprócz fotografii, znajdą się także opisy poszczególnych odmian i wersji prezentowanych strojów, opracowane przez etnografa Marię Lipok-Bierwiaczonek.
Wydawnictwu będzie towarzyszyć wystawa, której wernisaż zaplanowano na sierpień 2016.