Wydarzenie

Wirtualne zbiory Muzeum

11 IV 2017-31 XII 2017

Jak powstawały i zmieniały się Nowe Tychy? Jak wyglądało codzienne życie mieszkańców? Gdzie spędzali czas, w jakich wydarzeniach uczestniczyli? Wiele cennych informacji na ten temat Muzeum Miejskie w Tychach uzyskało dzięki zdjęciom przekazanym w darze przez rodzinę Zygmunta Kubskiego.

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” pozwoliła na zdigitalizowanie i udostępnienie na stronie internetowej Muzeum archiwum Zygmunta Kubskiego liczącego ok. 4,5 tys. negatywów celuloidowych oraz fotografii pozytywowych.

Archiwum powstało w efekcie projektu „A, B, C – Architektura Bliżej Ciebie”, mającego na celu digitalizację, opisanie i udostępnienie zbiorów Muzeum w wersji wirtualnej. Digitalizację wykonała dla Muzeum Fundacja Kultura Obrazu. Partnerem przedsięwzięcia jest także Medialab Katowice.

W zbiorach Działu Fotografii Muzeum Miejskiego w Tychach znajduje się bogata kolekcja czarno-białych negatywów celuloidowych (małoobrazkowych i średnioformatowych) oraz fotografii pozytywowych Zygmunta Kubskiego (1921–2008), który dokumentował budowanie miasta na polach tyskich i paprocańskich gospodarstw po 1950 roku. Zygmunt Kubski, zatrudniony w przedsiębiorstwie, zwanym najpierw Tyskim, następnie Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Budownictwa Miejskiego, a w końcu Kombinatem Budownictwa Ogólnego GOP Południe, zarejestrował nie tylko prace konstrukcyjne, procesy wytwarzania elementów prefabrykowanych czy wizyty oficjeli na placach budów, stworzył także obraz społeczności zamieszkującej nowo powstałe osiedla.

Fotografie wykonane w latach 50. i 60. XX w. obrazują budowę osiedli B, C, D, E i F. Przedstawiają zmiany w przestrzeni miasta, dokonujące się w czasie procesu budowy kolejnych obiektów na projektowanych osiedlach. Autor, w związku z zatrudnieniem w sektorze budowlanym, skupił się na udokumentowaniu technologii budowy szkieletowej i prefabrykowanej „540” i „W70”, stosowanej od połowy lat 50. do lat 70. Przedstawił obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową i sprzęt budowlany, miasteczko barakowe, zwrócił także uwagę na nowatorskie metody montażu niektórych budynków, np. wieżowca przy ul. Czystej na osiedlu C.

W połowie lat 50. Zygmunt Kubski dokumentował także architekturę istniejącą, wybudowane i zagospodarowane osiedle A i Stare Tychy, a w latach 60. i 70. nowo powstałe budynki użyteczności publicznej, m.in. kino Andromeda, Dom Organizacji Społecznych, Górniczy Klub Technika, Teatr Mały, budynek Zakładu Elektroniki Górniczej, Sztuczne Lodowisko, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej czy Szpital Wojewódzki. Utrwalił fragmenty osiedli zagospodarowanych i zamieszkanych oraz powstających: A, B, C, D, E, F, M, N i O, zarejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia kulturalne i sportowe, oficjalne spotkania i uroczystości organizowane przez władze miasta i różne instytucje, np. Dni Budowlanych, a w latach 80. wybrane obiekty architektoniczne i fragmenty osiedli: K, H, T i W. Zbiór tych fotografii stanowi dokumentację historyczną i obyczajową prezentującą architekturę miasta, etapy budowy oraz życie jego mieszkańców.

Zbiory wirtualne znajdziecie się pod tym linkiem: http://muzeum.tychy.pl/wirtualne/zygmunt-kubski/

Zachęcamy do obejrzenia wirtualnych zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach, jak również do dialogu na temat opublikowanych zdjęć.
Apelujemy do tyszan, aby dzielili się z nami swoją wiedzą i wspomnieniami na temat osób, miejsc i wydarzeń utrwalonych na zdjęciach przez Zygmunta Kubskiego. Dzięki temu nasza wiedza będzie bogatsza.

Osoby chcące podzielić się z Muzeum informacjami, prosimy o kontakt z Barbarą Kopią z Działu Fotografii – tel. 32 327 18 20-22, wew. 31; e-mail: b.kopia@muzeum.tychy.pl

W planach Muzeum Miejskiego w Tychach znajduje się digitalizacja pozostałych kolekcji, znajdujących się w zbiorach Działu Fotografii.

Opis zbioru: na podst. tekstu Eweliny Lasoty www.kulturaobrazu.org

  • Na budowie os. C, ok. 1960

  • Pole uprawne na terenie przyszłego Parku Miejskiego. W głębi budynki mieszkalne na os. D przy ul. Paprocańskiej (od 1969 r. al. Rewolucji Październikowej, obecnie al. Niepodległości. ok. 1962

  • Teren przyszłego Parku Miejskiego przy ul. Paprocańskiej (od 1969 r. al. Rewolucji Październikowej, obecnie al. Niepodległości). W głębi budynki mieszkalne na os. D. ok. 1962