Wydarzenie

Zrozumieć Powstania Śląskie

Warsztaty z Pawłem Ryżką

16 IX 2019-17 IX 2019

Działania projektowe łączące wiedzę historyka oraz wrażliwość artysty, wspólnie pracujących z młodzieżą z klas VII oraz VIII.

W nowym roku szkolnym uczniowie wezmą udział w autorskich warsztatach z artystą – Pawłem Ryżką, bazowo związanymi z czerwcowym spotkaniem z historykiem, który zaznajomił uczniów z najważniejszymi wiadomościami o Powstaniach Śląskich, ich znaczeniu i symbolice. Druga część projektu skupi się wokół działań warsztatowych, podczas których zostaną wykorzystane broszury plebiscytowe – zawarta w nich treść oraz ujęcie spraw politycznych. Grupa uczniów wraz z artystą będzie próbowała odwrócić ich przekaz, by wydobyć z niego pojednawczy dialog. Omówiona zostanie także technika szablonu, a elementem warsztatów będą zajęcia praktyczne. W ramach działań Muzeum Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 7 powstanie także instalacja autorstwa Pawła Ryżki, którą będzie można zobaczyć w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich.

  • Zrozumieć Powstania Śląskie