Zbiory
Dział Fotografii

Fotografia czarno – biała

Zygmunt Wieczorek

lata 70. XX w.

MMTy/F/1143
Zakup

Budynek Organizacji Społecznych, oddany do użytku w 1964 roku. Lewa część budynku (patrząc od frontu), to siedziba Komitetu Powiatowego i Miejskiego PZPR, która w drugiej połowie lat 70. XX w. została rozbudowana. W części prawej mieściła się m. in. Komenda Hufca ZHP, Liga Ochrony Kraju oraz Redakcja „Echa”. W 1990 roku budynek został przekazany na potrzeby Szkoły Muzycznej w Tychach.

Zygmunt Wieczorek w latach 1960-1999 fotoreporter Dziennika Zachodniego oraz Trybuny Robotniczej. Rejestrował wydarzenia polityczne i społeczne na Śląsku. W Tychach, w latach 70. XX wieku dokumentował architekturę miasta, uroczystości miejskie, wizyty ważnych osobistości państwowych i partyjnych, rozwój przemysłu oraz wydarzenia sportowe.

Barbara Kopia