Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1932

Podczas pracy w tyskim magistracie od lewej Łucja Buczek, Klara Rysiówna i Julia Krzyżowska. Budynek magistratu przy placu Wolności stanął w 1906 roku. Władze gminy mieściły się w nim do połowy lat 50. XX wieku (obecnie jest to główna siedziba Muzeum Miejskiego w Tychach).
Na parterze budynku znajdowały się pokoje pracowników i sala, w które odbywały się zebrania. Na piętrze mieszkanie naczelnika gminy, którym w lata 1923-1939 był Jan Wieczorek.