Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1944

Budowa głównej drogi w Cielmicach, m. in. prowadzącej do szkoły. W głębi widoczny budynek szkoły. Na zdjęciu wyrównywanie warstwy kruszywa naturalnego na nawierzchni utwardzanej drogi.