Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1986

Chińscy inżynierowie wraz z pracownikami Zakładu Elektroniki Górniczej, wśród nich pani Helena (w białej koszuli i spódnicy)
Zakład Elektroniki Górniczej w okresie swojej świetności tworzył prototypowe urządzenia elektroniczne dla górnictwa. Chińska delegacja uczestniczyła w szkoleniu w związku z zakupem licencji jednego z nich. Pani Helena, pracująca w ZEG-u, była opiekunką grupy, odpowiadała m.in. za organizowanie szkoleń, organizację wolnego czasu oraz układanie harmonogramu wykładów. 
Pani Helena pochodzi z Miechowa, do Tychów przeprowadziła się w 1966 r. Na samym Śląsku mieszka natomiast od 1961 r. – wtedy, jako studentka, zamieszkała w Akademikach w Ligocie. Studiowała ekonomikę przemysłu. Pamiątką z tamtego okresu jest jej indeks, wedle którego studia rozpoczęła w Stalinogrodzie (czyli w okresie 1953-1956), a zakończyła już w Katowicach.