Zbiory
Pocztówki z podróży 1918-2018

POCZTÓWKI Z PODRÓŻY - rok 1995

Agata rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej nr 35 w Tychach
Agata mówi: „To był mój pierwszy dzień w szkole. Jestem już po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, teraz kolej na naukę”. 
Na zdjęciu widoczna tyta – róg obfitości, wypełniony słodkościami, wręczany tradycyjnie pierwszoklasistom. Zwyczaj ten ma korzenie niemieckie, zachował się głównie na Śląsku.