Zbiory
Dział Sztuki

Autoportret

Aleksander Rak

1974 r.

Sucha igła, 14 x 10,4 cm
Zbiory Działu Sztuki – nr inw. MMTy/Sz/546
Zakup

Grafika o kompozycji pionowej przedstawiająca autoportret Aleksandra Raka w ujęciu en face na neutralnym tle. Mężczyzna o smukłej, chudej twarzy z wysokim czołem i zapadniętymi policzkami ze smutkiem spogląda prosto w kierunku widza. Postać ubrana jest w rozpiętą pod szyją koszulę i płaszcz z szerokim kołnierzem. Całość kompozycji została opracowana niezwykle drobnymi liniami, nadającymi walorom miękkości i mglistości. Grafika nie sygnowana.

Aleksander Rak urodził się w 1899 r. w Odessie. Studia odbył w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1919; 1923-1929). Był uczniem profesorów Miłosza i Mieczysława Kotarbińskich, Karola Tichego, Tadeusza Pruszkowskiego i Władysława Skoczylasa. Pełnił funkcję pracownika dydaktycznego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1936-1939) i na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1947-1969). Był członkiem stowarzyszeń „Szkoła Warszawska” i „Ład” oraz Bloku Zawodowego Artystów Grafików. Uprawiał rysunek, grafikę warsztatową (akwaforta, miękki werniks, sucha igła, drzeworyt, linoryt), malarstwo oraz zajmował się sztuką użytkową. Zmarł w Katowicach w 1978 r.
Tekst: Patryk Oczko