Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty (PDF)

0,00 

Autor: Patryk Oczko
Rok wydania: 2017
Format: 20 cm x 26 cm
Liczba stron: 128
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62193-31-8

Kategoria:

Opis

Książka historyka sztuki Patryka Oczko prezentuje bogaty dorobek twórczy architekta Marka Dziekońskiego. Publikacja towarzyszy wystawie „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty”.

Marek Dziekoński urodził się 30 września 1930 roku w Warszawie. W latach 1949 – 1955 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1954 – 1959 był asystentem w Katedrze Projektowania Budynków Społeczno – Mieszkalnych macierzystej uczelni. W 1959 roku związał się z Miastoprojektem Nowe Tychy, gdzie pełnił funkcje: projektanta, starszego projektanta oraz kierownika pracowni. U schyłku lat siedemdziesiątych ponownie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie intensywnie kontynuował działalność zawodową. Pracował we Wrocławskim Biurze Projektowo – Badawczym Budownictwa Przemysłowego, a po przejściu na emeryturę prowadził własną pracownię architektoniczną Axis. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych (samodzielnie oraz ze współautorami).
Na jego dorobek składają się liczne zrealizowane projekty. Do najważniejszych należą: budynek Panoramy Racławickiej we Wrocławiu (współautor: Ewa Dziekońska), pawilon Klubu Górniczego w Tychach, budynek banków w Tychach (współautor: Ewa Dziekońska), hala sztucznego lodowiska w Tychach, hotel Jana Pawła II we Wrocławiu (współautor: Anna Bartoszewska) i wiele innych.
Marek Dziekoński był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich – pełnił m.in. funkcje członka Zarządu Oddziałów we Wrocławiu i w Katowicach oraz wiceprezesa Oddziału w Katowicach.

Publikacja towarzysząca wystawie „Marek Dziekoński, Koncepcja – kreacja – konteksty” prezentowanej w Muzeum Miejskim w Tychach od 24 marca do 9 września 2017 r.

projekt okładki: na podstawie rysunku pawilonu Klubu Górniczego w Tychach autorstwa Marka Dziekońskiego. Za: K. Wejchert, Nowe Tychy. Przegląd realizacji, „Architektura” 1962, nr 5 (175), s, 192
Fotografia na stronie 1: pawilon Klubu Górniczego, lata sześćdziesiąte. Fot. z archiwum Ewy Dziekońskiej
Fotografia na stronie 4: faktura specjalna typu A na budynku dawnego baru Pod Skałką, stan obecny, Fot. Patryk Oczko

wydawca: Muzeum Miejskie w Tychach

opracowanie graficzne i skład: Zofia Oslislo–Piekarska
redakcja językowa: Małgorzata Słonka
promocja: Joanna Kucz-Pieczka

© Copyright by Patryk Oczko
© Copyright by Muzeum Miejskie w Tychach

nakład: 500 egz.
druk: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice
papier: Curious Matter Andina Grey 270 g/m2, Cyclus Print 130 g/m2
krój pisma: Avenir Next

patronat honorowy: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
patronat medialny: TVP Kultura, Radio Express, Architektura – murator, Śląsk, Ultramaryna, Twoje Tychy/ Tychy.pl, Nowe Info, Echo

 

Może spodoba się również…