Stanisław Mazuś

40,00 

Autor: Patryk Oczko
Rok wydania: 2023
Format: 18,4 cm x 22,9 cm
Liczba stron: 120
Oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978–83–62193–53–0

Na stanie

Kategoria:

Opis

Zapis rozmowy z artystą malarzem i grafikiem aktywnie zaangażowanym w działalność społeczną na rzecz śląskiego środowiska twórczego oraz szeroko pojętej promocji sztuki.

Książka towarzyszy wystawie czasowej „Stanisław Mazuś. Mniej znany“. Artysta od 1968 roku jest związany z Tychami. Znany jest przede wszystkim z twórczości malarskiej, w tym charakterystycznych martwych natur oraz pejzaży – głównie tyskich i z Tychami związanych, powstałych m.in. na specjalne zamówienia władz miasta oraz podczas plenerów. Ważnym nurtem jego twórczości w latach 1966–1970 była grafika warsztatowa – prace z tamtego okresu opisują rzeczywistość zarówno w sposób dosłowny, jak i symboliczny, odwołując się do realiów społeczno-politycznych, co szczególnie uwidacznia się w apokaliptycznych kompozycjach z cyklu „Kara”.

Poruszane w książce wątki wiążą się m.in. z funkcjonowaniem artysty plastyka w zmiennych kontekstach polityczno‑społecznych ostatnich kilkudziesięciu lat. Czasem to wątki kłopotliwe, mimo upływu lat niejednokrotnie budzące kontrowersje. Życie udzielającego się społecznie twórcy w dobie Polski Ludowej bywało skomplikowane – pełne trudnych wyborów i niejednoznacznych decyzji.

 

Stanisław Mazuś urodził się 7 listopada 1940 roku w Lublinie. W latach 1961–1967 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1968 roku zamieszkał w Tychach. Zajmował się grafiką warsztatową, użytkową oraz malarstwem, które stanowiło i do dziś stanowi najważniejszy nurt jego twórczości. Był aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska twórczego oraz szeroko pojętej promocji sztuki. Inicjował i współtworzył liczne wydarzenia artystyczne oraz plenery, m.in. „Impresje Mikołowskie” i „Beskidzkie Integracje Sztuki”. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014) oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2019). W grudniu 2022 roku przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tychy.

 

„Stanisław Mazuś jest romantykiem o wyrafinowanym, lirycznym zabarwieniu, co różni go w sposób zasadniczy od heroiczno-epickich przedstawicieli tego światopoglądu. Zaś romantyzm – to przeciwstawienie się supremacji intelektu i rozumowego poznania świata, to kult uczucia, fantazji i przeszłości.”
Jerzy Madeyski

„Zainteresowanie Mazusia elementami świata współtworzącymi rzeczywistość ludzką jest szczególnego rodzaju. Nie ogranicza się ono do prostej odpowiedzi na urodę Natury – urodę, raczej dość powszechnie budzącą admirację i aplauz, ale wiąże się również z uwagą kierowaną w stronę pospolitych, niekoniecznie obiektywnie pięknych rzeczy – rzeczy bezpośrednio z Naturą powiązanych, bądź też tworzących repozytorium przedmiotów codzienności ludzkiej.”
Jagoda Adamus

 

dr Patryk Oczko – historyk sztuki i archeolog, kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych w Muzeum Miejskim w Tychach, adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Uczestnik konferencji naukowych, kurator wystaw, autor publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W swoich badaniach zajmuje się sztukami wizualnymi oraz urbanistyką i architekturą drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska.

 

projekt graficzny i skład: Zofia Oslislo-Piekarska
redakcja i korekta:
Agnieszka Tabor
promocja: Agnieszka Woszczyńska, Gabriela Oleksy
wstępne opracowanie zdjęć obrazów z lat 2018–2022: Agnieszka Sitko
opracowanie zdjęć ze zbiorów Muzeum: Barbara Kopia
fotografie współczesne: Marcin Cyran (fot. s. 44, 46–47), Grzegorz Krzysztofik (fot. s. 112–115), Patryk Oczki (fot. s. 4)
fotografie archiwalne: Jerzy Mirski (fot. s. 54), Łukasz Pudełko (fot. s. 49)

© copyright by Patryk Oczko
© copyright by Stanisław Mazuś
© copyright by Muzeum Miejskie w Tychach

nakład: 300 egz.
druk: Drukarnia Wydruk, Katowice
papier: Arctic Volume White, gr. 130 g/m2
złożono krojem: FF Mark Pro

Może spodoba się również…