Strony ziemi pszczyńskiej nr 16

15,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Szesnasty numer kwartalnika regionalnego poświęconego ziemi pszczyńskiej.

W nowym numerze czasopisma Strony Ziemi Pszczyńskiej między innymi: „Pieśń – klejnot najjaśniejszy” (Alojzy Lysko), „Od 50 lat tańczą, śpiewają, śląskość promują” (Paweł Komraus), „Moja ćwiczeniówka” (Łucja Prządka), „Tajemnice bieruńskich krzyży kamiennych” (Maria Lipok–Bierwiaczonek), „Obroniła nas Wisła” (Henryk Ganobis).

W wydaniu także: motocykl w książęcych rewirach, z archiwum kobiórskiego nadleśniczego, o folklorze bieruńskim i wiele więcej.

Kwartalnik ukazuje się na terenie historycznej ziemi pszczyńskiej dzięki wsparciu samorządów.

wydawca: Gościniec sc Zbigniew Zając, Irena Kaczmarek-Zając

redaktor naczelny: Zbigniew Zając
współpracownicy: Marian Grzegorz Gerlich, Zdzisław Grygier, Henryk Ganobis, Maria Lipok–Bierwiaczonek, Alojzy Lysko, Barbara Stolarska, Tomasz Borówka, Krystian Węgrzynek, Tomasz Wrona, Bernard Kopiec
projekt winiety: Roman Nyga i Leszek Wierzbicki
projekt typograficzny i łamanie: Leszek Wierzbicki

nakład: 500 egz
druk: Offset druk i media sp. z o. o.